Restaurace U Tygra
Prodejna upomínkových předmětů
Tygří skály
Pavilon medvědů
Expozice bobrů
Indiánská chýše
Expozice koňů Převalského                 
Dětská zoo
Safari
Expozice bizonů a indiánská tee pee
Pavilon exotických ptáků
Tropické království