o projektu
stages hotel prague

Projekt vznikal v "Covidovém" období 2020 - 2021. V souvislosti s odkladem otevření hotelu byla nejprve zprovozněna tzv. PRE OPENING page a až následně byl vyroben plnohodnotný web.

Grafika a design

S ohledem na název hotelu a jeho příslušnosti k vedlejší O2 areně byla grafika navržena jako zář barev z reflektorů a doplněna o pocit zážitku z právě navštíveného koncertu.

hotel

Díky příslušnosti hotelu pod řetězec Marriott a jejich prémiový brand Tribute Portfolio byla zvolena mnohem odvážnější typologie webové hotelové prezentace. Nicméně i tak zůstává hlavním cílem přímá rezervace hotelu přes webové stránky.

WELCOME ON STAGE

Slovo ředitele na závěr:

I přes nelehké období ve kterém celý projekt probíhal, ocenuji naprostou profesionalitu přístupu pracovníků VIRTUAL ZOOM. Musím podotknout nespornou výhodu spolupráce, spojenou s jejich mnohaletými zkušenostmi s výrobou webů pro hotely a restaurace.

OTAKAR JOHN
General Manager
STAGES HOTEL PRAGUE